martech agency

martech คืออะไร martech agency ที่ไหนดีที่สุด

การทำการตลาดออนไลน์จะต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วย เพื่อให้การทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น การอาศัยเครื่องมือทางเทคโนโลยี มันยังช่วยให้ธุรกิจสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุดด้วย ปัจจุบัน martech  จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ martech  คืออะไร martech agency ที่ไหนดีที่สุด  อยากรู้ไปดูกัน Martech คืออะไร MarTech หรือ Marketing Techonology  เป็นเครื่องมือระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้เพื่อวางแผนและดำเนินการ รวมถึงวัดผลทางด้านการตลาดเป็นเครื่องมือทางการตลาดแบบอัตโนมัติที่ช่วยปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน การจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูลวิธีการเพื่อเข้าถึงและการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญมากๆ สำหรับบริษัทหรือองค์กร […]

Read More