https://www.okseminar.com/

จัดงานประชุมสัมมนาอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด

การเพิ่มศักยภาพการทำงานให้กับบุคลากรในองค์กร วิธีที่ดีที่สุดก็คือ การจัดงานสัมมนาหรือไม่ก็เป็นการจัดอบรม ที่จะเป็นการเพิ่มความรู้เพิ่มประสบการณ์ในการทำงาน ให้กบบุคลากรในองค์กรได้เป็นอย่างดี ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ ไม่เพียงแต่จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคนเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสความก้าวหน้าให้กับองค์กรได้อีกด้วย การจัดงานอบรมหรือสัมมนา จึงต้องมีการวางแผนเตรียมการต่าง ๆ ให้ดี เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดงานแต่ละครั้ง มีเทคนิคอะไรบ้างที่จำเป็นในการจัดงานลักษณะนี้ -หัวข้อในการสัมมนา ควรเลือกหัวข้อที่คิดว่าเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานมากที่สุด และเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในองค์กรด้วย ก่อนที่จะจัดงานจึงต้องกำหนดหัวข้อ และวัตถุประสงค์ของการจัดงานเอาไว้ก่อน ว่าต้องการอยากจะให้ผู้เข้าอบรมสัมมนา ได้อะไรจากงานในครั้งนี้ -หามืออาชีพในการบรรยาย การจะบรรยายในการอบรมหรือสัมมนา ผู้ที่ทำหน้าที่ในการบรรยายให้ความรู้ ควรจะเป็นมืออาชีพในหัวข้อที่กำหนดเท่านั้น […]

Read More